Szukaj na tym blogu

czwartek, 28 stycznia 2016

WIG20 - kilka istotnych czynników przemawiających za wzrostem


Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - krótkotrwała poprawa - 2016-01-27

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w styczniu 2016 roku wzrósł o 1,5 punktu w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca i był to największy jego jednorazowy wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.


Poprawa ta jak na razie nie może zapowiadać przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Trwa bowiem zbyt krótko, zaś zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne warunki nie sprzyjają trwałej poprawie koniunktury.


Wskaźnik Dobrobytu, 2016-01-21

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu br. pozostał na poziomie zbliżonym do wartości z poprzedniego miesiąca.
Czynnikiem silnie oddziałującym w kierunku jego wzrostu była wyższa niż w pozostałych miesiącach ubiegłego roku dynamika zatrudnienia. Zwiększonemu zatrudnieniu sprzyjała jak do tej pory łagodna zima pozwalająca utrzymać aktywność firm budowlanych. Rynek pracy stopniowo przesuwając się w kierunku rynku pracownika zwiększa pewność dochodów polskich konsumentów i pozwala śmielej planować wydatki. Jak do tej poru jednak badania koniunktury konsumentów prowadzone przez GUS wskazują na silną, ponad 30 procentową przewagę tych gospodarstw domowych, które najbliższym czasie zamierzają ograniczać wydatki nad odsetkiem tych gospodarstw, które planują je zwiększyć w najbliższych miesiącach.
Negatywny wpływ na wartość Wskaźnika Dobrobytu miała w tym miesiącu słabnąca dynamika wynagrodzeń. Po usunięciu czynników sezonowych związanych głównie z dodatkowymi wypłatami z zysków przedsiębiorstw wzrosły one realnie w skali roku o 3,5%, czyli o blisko 1 punkt procentowy mniej niż średnioroczne tempo wzrostu wynagrodzeń dla całego 2015 roku.
Utrzymująca się od lipca 2014 deflacja nie miała większego znaczenia dla przeciętnego Kowalskiego, tym bardziej, że w ostatnim czasie spadek cen w najmniejszym stopniu dotyczył żywności, która w strukturze wydatków konsumentów jest najbardziej znacząca (24,4% ogółu wydatków), odnotowano natomiast wzrost cen niektórych usług związanych z mieszkaniem – drugą co do wielkości grupą wydatków (21,1% ogółu wydatków konsumenckich).

www.biec.orgIndeks Nastrojów Inwestorów , 2016-01-28

INI mierzy procent inwestorów byków, niedźwiedzi i neutralnych odnośnie do kierunku rynku giełdowego przez następne 6 miesięcy.

wzrostowy (32,2%)
boczny (19,3%)
spadkowy (48,5%)

Indeks INI z ubiegłych tygodni:


www.sii.org.pl


Powyższe wskaźniki można interpretować następująco:

Indeks INI pokazuje zdecydowaną przewagę pesymistów, patrząc kontrariańsko, większość uczestników rynku nie ma racji, więc widzę możliwość dalszego odreagowywania indeksu WIG20 w górę. Dotychczas Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury oraz Wskaźnik Dobrobytu znajdują się w długoterminowych trendach wzrostowych, co dobrze świadczy o stanie naszej gospodarki.

pilu


sobota, 23 stycznia 2016

Anneke Van Giersbergen


Dzisiaj mój pierwszy kontakt z super kobietką Anneke Van Giersbergen, bo znalazłem ją w sieci zupełnie przypadkowo. 

Tak bardzo ją polubiłem i interpretacje jej utworów, kontakt z publiką, klubowy klimat w którym czuje się jak ryba w wodzie. Po przesłuchaniu kilku kawałków szczerze polecam zapoznać się bliżej z utworami Anneke Van Giersbergen. Osobiście swego czasu głęboko siedziałem w muzyce gitarowej i sądzę, że umiem rozpoznać przebój lub talent sceniczny.

Pierwszy kawałek to Time After Time, który to w oryginale wykonuje Cyndi Lauper. Drugi to już nieco wyzsza sztuka jazdy, bo z nagrywanymi frazami na efekcie gitarowym.

Paryż, rok 2012.

Time After Time - Anneke Van Giersbergen - La Scène Bastille 13/12/2012


Beautiful One - Anneke Van Giersbergen - La Scène Bastille 13/12/2012
pilu

czwartek, 21 stycznia 2016

WIG20 – istotny poziom wsparcia działa


Jak widać na załączonych obrazkach wsparcie działa a dolne ograniczenie kanału spadkowego jest bronione (w zasadzie duży i mały kanał spadkowy wypełniony). Moim zdaniem 1650 pkt to istotne średnioterminowe wsparcie, na bezczelnego może być czesanie zleceń STOP-LIMIT, WIG20 może otrzeć się o 1612.
pilu